Помощ

Разберете как работи платформата Transport-Me.bg


Регистриране на товародател в Transport-Me.bg


Уважаеми Потребители, регистрацията като Товародател в платформата става, като попълните своето име и фамилия, E-mail, парола за достъп, актуален телефонен номер, име на фирма(ако сте юридическо лице) и адрес на фирма. Всички полета обозначени със звезда са задължителни. Останалите са опция. При не попълнено поле за име на фирма, системата Ви регистрира като физическо лице. Задължително трябва да се запознаете и съгласите с Общите условия. Въведения E-mail и парола служат за достъп в платформата. След регистрация ще получите писмо на въведения E-mail, за потвърждаване на регистрацията Ви. Може да изгледате и видеото за регистрация.
Регистриране на превозвач в Transport-Me.bg


Уважаеми Потребители, регистрацията като Превозвач в платформата става, като попълните своето име и фамилия, E-mail, парола за достъп, актуален телефонен номер, име на фирма, адрес на фирма и активен лиценз. Активния лиценз, се публикува при спечелен товар и Товародателя може да го провери за валидност. Всички полета обозначени със звезда са задължителни. Останалите са опция. Задължително трябва да се запознаете и съгласите с Общите условия. Въведения E-mail и парола служат за достъп в платформата. След регистрация ще получите писмо на въведения E-mail, за потвърждаване на регистрацията Ви. Може да изгледате и видеото за регистрация.
Регистриране на товар в Transport-Me.bg


Уважаеми Товародатели създаването на този товар Ви дава възможност да получите най-добрата за Вас цена за транспортирането му. За да създадете Товар трябва да попълните вида и желания транспорт за превоз на товара Ви, теглото и размера му В/Ш/Д, товарене от и доставка до, като изберете населените места от съответната област (населено място с едно и също име се среща в различни области), крайна дата на търга(датата и часа, на която желае да приключи подаване на оферти за превоз на Товара Ви.) дата на товарене, кратко описание е опция и възможност за групаж (комбиниране с друг товар). След създаване, вашия товар ще бъде видим за всички пълноправно регистрирани Превозвачи, които могат да участват в Търга и да го спечелят. След приключване на Търга във вашата История товара се маркира като Спечелен. От там Вие ще можете да видите данните за връзка със спечелилия Превозвач и договорите условията за превоз на вашия Товар.
Регистриране на спешен товар в Transport-Me.bg


Уважаеми Товародатели създаването на този товар Ви дава възможност за бърза връзка на превозвачи с Вас, и директно договаряне на условията за превоз на Вашия товар - след създаването му, всеки пълноправен Превозвач ще може да го види, както и вашите данни: фирма, име, телефон, e-mаil, кратко описание и ще може да се свърже директно с Вас. Като спешен товар, желаната от вас дата за товарене не може да е след повече от два дни считано от настоящия момент. За да създадете Спешен товар трябва да попълните вида и желания транспорт за превоз на товара Ви, теглото и размера му В/Ш/Д, товарене от и доставка до, като изберете населените места от съответната област (населено място с едно и също име се среща в различни области), дата на товарене, кратко описание е опция и възможност за групаж (комбиниране с друг товар).
Подаване на оферта в търга в Transport-Me.bg


Подаване на оферта и участие в търг могат да извършат само пълноправно регистрирани превозвачи, или такива в пробен период. Това става чрез "Форма за спечелване". Времето за подаване на оферти започва от публикуване на Товар и трае до настъпване датата за край на търга. Цената се въвежда като, цяло число и минималната разлика от най-ниската въведена цена е с точност до 1,00 лв. При зареждане детайлите на избрания товар, се извежда информация за край на търга, най-ниско подадената оферта до момента, препратка към "Форма за спечелване", както и детайли за товара
Спечелен товар в Transport-Me.bg


След успешно приключване на Търга товара е неактивен в Платформата. Той става Спечелен. Превозвача и Товародателя получават известие в електронната си поща за Спечелен товар. В Историята на Товародателя публикувал товара и инициирал търга, както и в историята на Превозвача предложил най-ниска оферта за превоз, този товар се маркира като Спечелен товар. Препратката води до детайлна информация за двете страни, която осигурява директна връзка между тях и директно уговаряне останалите условия по превоза на спечеления товар.
Рейтинг система в Transport-Me.bg


След изпълнение на транспортната услуга обект на спечеленият търг, критерий за което е изтичането на срока за изпълнение на превоза, този товар се маркира като „Превозен товар“, за участниците в търга. Всяка една от страните (Превозвач и Товародател) може да оцени качеството на изпълнение на транспортната задача, обект на спечеленият търг.Оценките варират от 1 до 5. . Всяка една от страните(Превозвач и Товародател) може да оцени само веднъж другата страна за всеки превозен Товар. Рейтинга на всяка една от страните се формира автоматично на база осреднената стойност на всички получени оценки до текущият момент.
Покупка на план в Transport-Me.bg


Всеки Превозвач има право на достъп до регистрираните товари в Платформата, по време на пробния период, както и след това при условие че закупи и предплати времево лимитиран План за достъп. Тук е описана подробно и нагледно покупката на план за ползване на Платформата. Начина, методите, валутата и потробности са поместени в раздел IX.ПЛАЩАНЕ от общите ни условия публикувани на Общи условия на www.transprt-me.bg.